1. Økonomiske oplysninger

Vi giver dit et gratis oplæg baseret på dine oplysninger.

Hvis du ønsker vi skal gå i gang med konkrete forhandlinger med bankerne, sker det på baggrund af dine oplysninger og det er derfor vigtigt for både dig og os, at dine oplysninger er korrekte.

Vi anbefaler, at du nøje gennemgår dine oplysninger forud for vores samarbejde. Har du tilføjelser eller rettelser til oplysningerne før vi går i gang med forhandlinger med bankerne, skal du oplyse dem til os, så vi kan udarbejde et nyt oplæg.

Det er dit ansvar, at du leverer de rigtige oplysninger. Vi tager ikke ansvar for sagens udfald, hvis du leverer ukorrekte eller mangelfulde oplysninger, hvor vi ikke kan levere en besparelse.

2. Priser

Vores pris udgør til enhver tid 5% af den besparelse vi opnår til dig. Det giver os et økonomisk incitament til at skaffe dig den størst mulige besparelse. Du har altid mulighed for at se den forventede pris forud for et samarbejde, når vi fremsender vores oplæg til dig forud for de egentlige forhandlinger.

3. Betaling

Det er gratis for dig at få udarbejdet et oplæg til hvad vi forventer at kunne spare dig for. Hvis du vælger at vi skal arbejde videre efter at have set vores oplæg, forpligter du dig til at betale vores pris, der baseres på den besparelse vi forhandler igennem til dig. Med mindre andet aftales lægger vi vores pris oven i dit nye lån, hvorved betalingsprocessen dels forenkles og dels gør, at du undgår at skulle finde pengene kontant.

4. Kommunikation

Vores kommunikation med dig kan ske både telefonisk og via e-mail.

5. Udlevering af oplysninger

Vi udleverer ikke dine personlige oplysninger til andre. Når vi har forhandlet en aftale om besparelse på plads for dig, udleverer vi dine oplysninger til banken, også ved eventuelt bankskifte, da det er en forudsætning for at banken kan gennemføre besparelsen.

6. Indlevering af materiale

Vi skal bruge følgende oplysninger fra dig:

• Din nyeste årsopgørelse (den kan du finde på skat.dk)
• Seneste lønsedler
• Budget over dine faste udgifter
• Konto- og depotoversigt fra bank (skærmprint fra netbank er helt fint)
• PBS oversigt hvor dit realkredilån fremgår
• Dine oplysninger fra www.pensionsinfo.dk (oplysningerne giver forhandlingsstyrke og skaber et samlet overblik til bankerne)

For at kunne forhandle med bankerne på dine vegne og få bedre renter til dig.

7. Behandlingstid

Det tager typisk mellem 2 og 4 uger at gennemføre en forhandling med bankerne. Den væsentligste del af vores arbejde begynder først, når dine økonomiske papirer er indleveret til os.

Se hvad du kan spare